Friday, October 5, 2007

Alay kay Rio

Napadaan kaninang umaga si Joey at nabanggit niya ang inihahandang libro ng alaala at alay sa kadakilaan ni Rio Alma. malapit na rin ba ang oras ni Rio? Maituturing din ba na nasa pre-departure area na siya?
Isa si Rio sa pinakamahalagang tao na nakilala ko. Isa siya sa bumago sa naging takbo ng buhay ko. Halos itinuturing ko siyang pangalawang ama. At nag-aapuhap ako ng sasabihin para magpigay sa kanya.
Ang totoo parang napaka-inadequate ng mga salita para ialay sa isang taong katulad niya. Nangangapos ako sa wika sa paghahanap ng angkop na papuri sa isa sa pinakamamahal kong tao. Halos higit pa sa pagmamahal ko sa tunay kong ama.
kaya saan ako maghahagilap ng salita na pupuri sa kanya?Paano ba binabantayog ang isang higante?
Mabuti na lamang at sa isang taon pa ang deadline. sana'y nakahuma na ako mula sa pagkabigla sa halaga ng assignment na iniatang sa akin ni Joey.

No comments: