Thursday, November 1, 2007

Kuwento ng Butete

1.
Sa pinakamalayong sulok ng dagat,
may isang buteteng pambihira ang pangarap.
Gusto niyang maging Reyna ng Alat,
Ambisyon niyang maging istariray -
kahapon, ngayon, kahit hanggang bukas
.
2.
Wala siyang bukambibig
kundi "Ako!" "Ako ang ponakamagaling!"
Wala siyang laging sinasambit
kundi "Akin!" "Akin ang akin! Ang iyo'y akin din!"

3.
Sa sobrang yabang, siya'y walang kaparis.
Pangarap niya'y maging dambuhalang butete.

4.
Sa tuwing magkukuwento ay nakakainis;
Laging siya ang bida, ang sikat, ang "da best."

5,
Upang palakihin pang lalo ang anyo,
Laging suot niya ay tabas-kurtina.

6.
Malaki't kwadrado na korteng-bintana
Katiting mang kurba, ayaw niya at wala.

7.
Kahit na gaano, ataw niyang lumiliit
Maging danbuhala ang hangad niya't nais!

8.
At may ugali pa itong si butete
Ayaw patatawag na Ale o Ginang,
Kahit Binibini! Utos niya'y tawagin
Lamang siya ng lahat sa sumisirit
na Misss-isss. O malutong na Mrs. Bhee!

9.
Minsa'y dininig ng langit
taimtim na dasal ng buteteng kakapurit.
Diwata ng Dagat nagsadya sa kanya ...
si Madam Talimu-chic!

10.
Hiling niya'y binigay, tinupad ang dasal -
Butete'y lumapad, lumawak ... lumaki nang husto!

11.
Naging dambuhalang pagkalaki-laki
ngunit nanatiling hugis niya ay hugis-butete

12.
Kilala siya ngayon sa tawag na sosyal -
ang dating Mrs. Bhee -

13.
Naging si Balyena
(Butanding na ngayon);
Dinarayo-dayo ng mga turista,
Tagahanga't miron.

14.
Butanding na'ng tawag
Sa dating buh-teh-teh,
na tanging ambinsyon
ay sobrang lumaki.
Pinasok ng hangin
ang ulo at panti!

No comments: